Oranjevereniging Nijkerk.

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van de Oranjevereniging? wordt donateur en ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief met onze activiteiten agenda.


Rabobank clubkascampagne...

De Rabobank clubkas campagne is weer van start gegaan, de bank verdeeld met deze actie een deel van de winst aan verenigingen en stichtingen in Nijkerk. Oranjevereniging Nijkerk doet ook weer mee en binnenkort ontvangen al onze e-mail relaties een e-mail met informatie en uitleg hierover. Wilt u ook geen informatie missen? Dan kunt u zich aanmelden op de homepage van onze website om informatie te ontvangen. Heeft u vragen over de clubkas campagne? Neem dan contact op met Rabobank Randmeren.

Inventarisatie gesprek tussen horeca Nijkerk en Oranjevereniging.

In september 2018 zal er tussen de horeca en onze vereniging een inventarisatiegesprek plaatsvinden.
Doel van dit gesprek is om met elkaar het gesprek aan te gaan om te inventariseren wat de ideeën en wensen zijn van de horeca en waarin de Oranjevereniging de horeca eventueel tegemoet kan komen, waardoor de samenwerking positiever kan worden. Ook zal er iemand van de gemeente aanwezig zijn voor zaken welke thuishoren bij de gemeente waarover de vereniging niet kan beslissen. Aan de hand van de uitkomsten zal worden gekeken wat voor mogelijkheden er zullen zijn voor alle partijen.

Afscheid nemen.

Naast dat er bestuursleden bij zijn gekomen, hebben wij helaas ook afscheid moeten nemen van een bestuurslid. Onze Tiemen van Rooden gaat ons verlaten. Tiemen was de rechterhand van Marko tijdens Koningsdag op het Plein, hij wist precies waar de attracties moesten komen, wat er verwacht werd en is een bijzondere harde werker. De dag voor Koningsdag hielp hij mee met de dranghekken plaatsen in en rond het centrum van Nijkerk maar ook was Tiemen onze spreker de laatste jaren bij het Bevrijdingsconcert in de Kruiskerk en de Fonteinkerk. Tiemen is dit jaar ook getrouwd  en maakt radio bij Omroep N. Door deze nieuwe activiteiten heeft hij keuzes moeten maken en kon helaas de vereniging niet meer ondersteunen. Wij als collega bestuursleden zullen Tiemen missen en wensen hem en zijn vrouw alle goeds toe voor de toekomst.

Nieuwe bestuursleden.

Op dit moment heeft Oranjevereniging Nijkerk er drie nieuwe bestuursleden bij.
Op de pagina "Het Bestuur" vind u het overzicht, De nieuwe verse leden zijn Lars Oostland, Lia Cornelissen en Dick van Breda. Wij willen deze drie verse bestuursleden hartelijk welkom heten bij de Oranjevereniging en hopen dat wij mede met Lars, Lia en Dick positieve vooruitgang kunnen maken. Lang leve de toekomst, of was het nou de Koning? Onze nieuwe leden treden in functie per 1 september 2018.

Kingsfestival zeer geslaagd!

Kingsfestival 2018 was een geslaagd evenement. De Oranjevereniging wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen ontzettend bedanken.
Voor 2019 is Kingsfestival een feit, door deze editie heeft Oranjevereniging Nijkerk voldoende inzicht gekregen om bepaalde zaken te veranderen. Het zijn geen schokkende zaken waarbij veiligheid een rol speelt maar kleine aanpassingen om voor 2019 alles strak te trekken zodat Kingsfestival in de toekomst alleen maar beter kan worden.

Op Facebook ontvangt Oranjevereniging Nijkerk alleen maar positieve berichten, sommige bezoekers waren niet enthousiast over Dave Roelvink en andere weer wel. In 2019 zorgen wij ervoor dat frisdrank en wijn gewoon net als bier gekoeld staan. Oja en wij zullen voldoende toilet papier in huis halen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

Ook Oranjevereniging Nijkerk heeft vanaf 25 mei te maken met de AVG die op deze datum ingaat. De Oranjevereniging beheerd namelijk financiële gegevens van de donateurs, deze dienen veilig te worden gesteld waardoor onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen. Ook uw e-mailadres is een belangrijk gegeven waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Oranjevereniging Nijkerk gebruikt de e-mailadressen om haar nieuwsbrief te verzenden. In de week van 14 mei ontvangen alle personen waarvan wij een e-mailadres hebben een aparte e-mail van ons waarin gevraagd wordt of men prijs stelt op de nieuwsbrief. Mocht u dit goed vinden, dan hoeft u niets te doen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit laten weten door ons een bericht te zenden waarin u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Op dit moment zijn onze systemen dusdanig beveiligd waardoor vreemden geen toegang kunnen verkrijgen tot uw gegevens. Mocht de Oranjevereniging aanvragen krijgen waarbij persoonsgegevens worden noodzakelijk zijn, dan zullen wij verificatie vragen stellen om vast te kunnen stellen dat wij echt met de juiste persoon te maken hebben. Indien dit niet lukt dan zullen wij geen informatie delen met de persoon. In dit geval komt er iemand van het bestuur bij u langs. De persoon van het bestuur heeft altijd een legitimatie bij zich om u te laten zien dat de persoon ook echt bestuurslid is.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan alstublieft contact met ons op via email info@ovnijkerk.nl.

Oranjevereniging gaat meer digitaal doen..


Elk jaar is de Oranjevereniging op zoek naar adverteerders, hierbij ontvangen de adverteerders een advertentieovereenkomst op papier. Om het milieu te ontzien heeft het bestuur vanaf het nieuwe seizoen geen papieren advertentieovereenkomsten meer.
Deze advertentieovereenkomst is vanaf september 2018 digitaal te vinden op onze website. Ook is het mogelijk dat bestuursleden u persoonlijk benaderen met de vraag of u wilt adverteren. Indien u twijfelt of u te mak heeft met een bestuurslid, kunt u vragen naar zijn of haar legitimatie. Vanaf 2018 hebben de bestuursleden deze bij zich. In het verleden is gebleken dat er tijdens de matjesmarkt oplichters lopen die véél geld vragen aan deelnemers van de matjesmark.

21 april 2018


Zoals elk jaar zijn de bestuursleden van de Oranjevereniging weer te vinden bij de Albert Heijn in Nijkerk. Doel van deze middag is om u te vragen of u ons wil helpen om donateur te worden of om vrijwilliger te worden van de Oranjevereniging. Ook hebben wij programmaboekjes bij ons die u bij ons kunt afhalen indien het boekje niet bij u bezorgd is.
Dit jaar vind u ons ook bij de Jumbo. Ook hier delen wij boekjes uit en benaderen wij mensen of ze ons willen helpen als vrijwilliger of donateur... natuurlijk mag allebei ook!

Wij kunnen nog wel hulp gebruiken...

Heb je niets te doen op Koningsdag? Als je wilt  kun je ons helpen, dit kan de hele dag zijn of een dagdeel. De dagdelen zijn van 11:00 tot 15:00 uur of van 15:00 tot 19:00 uur.
Wij zijn niet de beroerdste, als je ons de hele dag helpt in het Centrum mag je van ons GRATIS naar het Kingsfestival!

Kingsfestival bericht.

Wist je dat je niet met de auto naar het Kingsfestival kan komen? Gelet op de locatie zijn de parkeermogelijkheden niet voldoende. Het parkeer terrein van NSC is tijdens Kingsfestival een fietsenstalling. Aan het eind van het feest staan er taxi's klaar die je naar huis kunnen brengen, natuurlijk op je eigen kosten.


JUMBO is de sponsor van de app voor het jaar 2018

Jumbo gaat de app sponsoren voor het jaar 2018.
in de app kunt u advertenties tegen komen van exclusieve aanbiedingen
met de laagste prijs van Nijkerk!KINGSFESTIVAL op Koningsdag

Op Koningsdag 2018 zal de disco van  Oranjevereniging weer terugkomen.
Het heet geen disco meer maar festival. Het festival zal om 20:00 uur starten en duren
tot 0:00 uur. In samenwerking met Lars en Xander van Jongerenwerk Nijkerk zal het programma
worden ingevuld.

Xander en Lars weten wat er leeft onder de jongeren, daardoor is het  mogelijk om een goed programma neer te zetten. Voor iedere leeftijd groep is er muziek naar zijn of haar verlangen.

Hou de APP Facebook en de website in de gaten voor meer informatie.

Paaseieren zoeken was een geweldige activiteit.

Zaterdag 15 april 2017 heeft het bestuur met diverse kinderen weer paaseieren gezocht. Het bestuur stelt dat dit jaar een opkomstpercentage is bereikt van meer dan 100% meer dan in 2016. De Oranjevereniging is blij dat de opkomst dit jaar hoger was dan vorig jaar, het is een teken dat dit bekendheid krijgt bij de Nijkerkse bevolking. Nadat alle paaseieren gevonden waren lieten de kinderen de winst tellen, daarvoor kregen de kinderen per ei 1 muntje die ze vervolgens kunnen gebruiken op Koningsdag om te attracties mee te betalen. In 2016 kregen we het verzoek of kinderen tot 16 ook mee konden doen. Dit jaar was dit mogelijk maar was er voor deze doelgroep geen belangstelling voor. het bestuur heeft daarom nu besloten om voor 2018 en de toekomst deze activiteit alleen voor de kleintjes te organiseren.Conform een gaande discussie over "ballonnen oplaten" meldt de Oranjevereniging het volgende:

Milieu activisten plaatsen informatie op internet die volgens ons niet juist is.
Deze informatie gaat over ballonnen oplaten. Helaas zijn er mensen die deze informatie klakkeloos aannemen als waarheid, zonder verder research te doen.
De Oranjevereniging werkt al jaren samen met een bedrijf die op de juiste wijze biologische ballonnen produceert, ook de touwtjes zijn biologisch.
Verhalen dat deze ook schadelijk zouden zijn voor milieu en dier zijn niet wetenschappelijk bewezen.
De gemeente Nijkerk weet dat wij ieder jaar bij de Aubade ballonnen oplaten. Onze fabrikant werkt op de juiste wijze.
Indien de fabrikant niet op de juiste wijze werkt zal een heroverweging plaatsvinden binnen het bestuur om met deze activiteit door te gaan.
De Oranjevereniging heeft vorig jaar een bestuurlijk besluit genomen om alle berichten over dit onderwerp automatisch zonder reactie te verwijderen. Indien personen 3x achter elkaar toch berichten hierover bij ons plaatsen kan een blokkade plaats vinden. Ook nodigt het bestuur iedereen uit om als bestuurslid te solliciteren bij de Oranjevereniging, op deze manier heeft men de mogelijkheid om dit in het bestuur bespreekbaar te maken.

Verder berust het bestuur in stilte.


Let op er geldt een parkeerverbod op de Koetsendijk en op het Wheemplein tijdens Koningsdag!

Tijdens dit verbod is er ook een wegsleepregeling van kracht en kunnen Bijzonder
Opsporings Ambtenaren een sanctie uitdelen.
Het verbod wordt z.s.m. na Boerenmaandag kenbaar gemaakt.
Verder geldt er een inrij verbod bij de volgende straten:
Venestraat, Nieuwstraat, Langestraat, Gasthuisstraat, Molenplein v.a. rotonde Oranjelaan/Vetkamp, Koetsendijk geldt een algeheel parkeerverbod. Ook op het Wheemplein geldt een algeheel parkeerverbod m.u.v. de parkeergarage.

Vacatures bij de Oranjevereniging:

De Oranjevereniging is hard op zoek naar vrijwilligers en algemeen bestuursleden.


Algemeen Bestuurslid M/V
Als algemeen bestuurslid heeft u geen speciale functie.
U woont de vergaderingen bij, en heeft inspraak op diverse punten.
We vergaderen erover en nemen uiteindelijk een beslissing of vervolgen het punt in een andere vergadering.

Hoe ziet een bestuursfunctie eruit?
U bent van september tot februari 1 avond per maand actief bij onze vergadering, in februari en maart kunnen dit 2 avonden zijn.
In april helpt u ons mee met Koningsdag dit kan een hele dag zijn of in overleg een dagdeel. In mei hebben wij nog een evaluatieavond en van juni tot en met augustus heeft de vereniging een zomerstop. Wij hopen ook dat u ons wilt helpen met andere activiteiten die wij organiseren. voor vragen neemt u contact op via info@ovnijkerk.nl