Oranjevereniging Nijkerk.
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van de Oranjevereniging? wordt donateur en ontvang 4x per jaar de                nieuwsbrief met onze activiteiten agenda.

Vrijheid om te kiezen.

 

Het jaarthema van het Comité 4 en 5 mei staat in het teken van IN VRIJHEID OM TE KIEZEN. Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib schreef de jaarthematekst, die te vinden is op www.4en5mei.nl. 

Het jaarthema inspireert  Niels Staal - spreker van dit jaar in Nijkerk - om het verhaal van zijn opa te vertellen. Op zijn sterfbed drukte Hendrik Staal hem op het hart dat je altijd kunt kiezen, Niels was toen 19 jaar. Pas later kregen die woorden  voor Niels echt betekenis, toen hij ontdekte dat zijn opa in de tweede wereldoorlog actief was geweest in het verzet. Met terugwerkende kracht begreep hij waar zijn laatste gesprek met zijn opa over ging.

Tijdens de Herdenkingsplechtigheid in het Van Reenenpark op zaterdag 4 mei 2019 vertelt Niels het persoonlijke verhaal over zijn opa. Na zijn toespraak draagt een leerling van het Corlaer College een zelfgeschreven gedicht voor.

Programma 4 mei 2019

 

18.15 uur          Bezinningssamenkomst, Op initiatief van het Overlegorgaan Kerken Nijkerk wordt voor de 10e keer een bezinningsbijeenkomst gehouden in de Grote Kerk. De samenkomst, die in het zingen van enkele liederen, een Bijbellezing, een korte meditatie en een gebed omvat, duurt ongeveer een half uur. De voorgangers van de Vredeskerk en de Ark hebben dit jaar de leiding over het samenzijn. Wie de samenkomst bezoekt, kan na afloop aansluiten bij de stille tocht. 


18.30 uur          Deelnemers aan de stille tocht verzamelen zich bij het
stadhuis

19.00 uur          Vertrek stille tocht vanaf het stadhuis 
                              Krans- en bloemlegging bij het gedenkteken aan de Bruins Slotlaan
                              Krans- en bloemlegging bij het Joods Monument, hoek Bruins
                              Slotlaan en Vetkamp Krans- en bloemlegging bij het
                              Verzetsmonument, hoek Vetkamp en Vrijheidslaan
                              Krans- en bloemlegging bij het Indië-monument in het Van
                              Reenenpark

19.40 uur          Aanvang plechtigheid bij monument “1940-1945” in het Van
                             Reenenpark

19.45 uur          Toespraak Niels Staal
                             Voordracht gedicht door leerling van het Corlaer College

19.59 uur          Last Post

20.00 uur          Twee minuten stilte om te herdenken

20.02 uur          Wilhelmus

20.04 uur          Krans- en bloemleggingen bij het monument “1940-1945”

 

Wij bedanken het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps, muziekvereniging Concordia, scouting Nijkerk en het Rode Kruis voor hun medewerking.

Het Nijkerkse Comité Herdenkingen en Plechtigheden is te vinden op Twitter (@4en5meiNijkerk) en Facebook (facebook.com/4en5meiNijkerk).

 

N.B. Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

E-mail
Info