Oranjevereniging Nijkerk
Mis niets van onze vereniging, schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook of Instagram.


 

 

Bingo informatie:

Geen beperkingen/ maatregelen meer.

Spelregels:

-  Bonnen en prijzen kunnen niet geruild worden.
-  Er geldt geen restitutie op de bingoboekjes.
-  18 plus speel bewust.
-  Huisregels van locatie zijn van toepassing.
-  Deze regels kunnen ten alle tijden worden aangepast zonder in of toestemming van derden.
-  Klachten dient u aangetekend per post te versturen naar de vereniging.
-  U vrijwaart de Oranjevereniging van iedere vorm van aansprakelijkheid.

Iedere laatste woensdag spelen wij om 19:30 uur bingo bij &Entree voorheen UVV Nijkerk, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december.

Onze bingo heeft 13 rondes, na 6 rondes is er een pauze zodat u iets te drinken kan halen bij de bar. Na ronde 8 is er ook een pauze, daarna spelen wij de bingo tot het einde. 

HET IS NIET TOEGESTAAN EIGEN MEEGEBRACHTE CONSUMPTIES TE NUTTIGEN!

Kosten deelname:

- Een enkel boekje kost € 17,50

- Een dubbel boekje kost € 30,00

Alle rondes zijn geld rondes (m.u.v ronde 7 en de cashronde); 1 rijtje is € 10,00, 2 rijtjes is € 15,00 en de volle kaart is € 20,00.

  • Ronde nummer 7 is de "Jantjesronde" hier gelden de volgende regels:

- Bij een volle kaart mag u een balletje trekken waarin een prijs zit, deze prijs kan niet geruild worden. 

- Is er een dubbele bingo bij het balletje? dan trekt één iemand een balletje en wordt de prijs in overleg verdeeld.

  • Wij spelen ook een losse cash ronde na de tweede pauze, u koopt hiervoor een los speelvelletje vooraf. De totale opbrengst van deze ronde wordt pro-ratio verdeeld over 1, 2, en 3 rijtjes. 

Wilt u geen bingo missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, u ontvangt dan herinneringen over de bingo.


In geval dat discutabele situaties ontstaan zullen Michel en Teunie een definitief besluit nemen.


*Toestemming voor de bingo is verleend door mw. Kuit van de gemeente Nijkerk*

E-mailen