Oranjevereniging Nijkerk
Nieuw: onze webshop is open, koop hier een vergunning of muntjes of steun ons met een andere aankoop!
Wilt u niets van de Oranjevereniging missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Over Oranjevereniging Nijkerk


De Oranjevereniging Nijkerk werd opgericht op 1 augustus 1911 en werd vervolgens bij Koninklijk Besluit van 30 september van dat jaar goedgekeurd. 

Het doel van de vereniging is het bevorderen en onderhouden van de liefde voor het regerend vorstenhuis en dat is allemaal verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement dat aangepast werd bij een notariële akte van 23 januari 1981. De vereniging wil deze doelstelling bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, alsmede van vaderlandslievende betogingen en volksfeesten op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis, of op dagen die voor het Koninklijk Huis of voor het Vaderland van bijzondere betekenis zijn, mits rekening wordt gehouden met de godsdienstige overtuiging van de ingezetenen van de Gemeente Nijkerk.

De indruk zou gewekt kunnen worden dat het bij zo’n 109-jarige Oranjevereniging maar een slaperige bedoening is, maar niets is minder waar. De activiteiten beperken zich niet tot de festiviteiten rond Koningsdag, maar het bestuur en een aantal enthousiaste medewerkers is het hele jaar door actief om alles in verband met Koningsdag en de herdenkingen met betrekking tot 4 en 5 mei te organiseren door het maken van afspraken en passende regelingen te treffen. Daarnaast wordt er maandelijks een Bingoavond gehouden die voor iedereen vrij toegankelijk is en waarvoor weer een aparte commissie verantwoordelijk is. Ook blijft het bestuur van de vereniging alert op alle informatie die vanuit de Rijks Voorlichtings Dienst beschikbaar wordt gesteld en die betrekking heeft op gebeurtenissen binnen ons Koningshuis.

E-mailen