Oranjevereniging Nijkerk.
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van de Oranjevereniging? Wordt vriendje en ontvang 4x per jaar de                   nieuwsbrief met onze activiteiten agenda of meld u aan op de website voor de nieuwsbrief!

Voorzitter reikt straatprijzen uit.

Vandaag 21 mei 2021 ging de voorzitter van de Oranjevereniging Nijkerk op pad om de welverdiende prijzen uit te reiken voor de mooist versierde straten.

1e plaats en foto: mevrouw Kamans nam namens alle bewoners de cheque in ontvangst, de straat kan voor €450,- aan vlees, salades en stokbrood met kruidenboter en sauzen bestellen. Daar komt nog bovenop dat er ook een springkussen wordt geleverd waar de kinderen zich heerlijk op kunnen vermaken.

2e plaats en foto: mevrouw Bouwer ontving de cheque voor de 2e prijs, gast en medejurylid Kees van den Heuvel gaf hierbij nog een positieve noot “het was erg jammer dat de straat niet helemaal integraal mee-deed”, deze noot wordt de volgende keer meegenomen.
In ieder geval kan de straat een bbq of vlees pakket ophalen bij Keurslager Tim de Gier.

Voor beide straten geldt overigens dat wanneer ze even een berichtje doen wanneer de bewoners samen gaan eten wij onze leeuwen Alex en Maxine even langs sturen.

Deze actie was een daverend succes, het bestuur zal de komende tijd deze actie evalueren en bekijken of deze actie voor de toekomst herhaald zal worden.In het kader van "75 jaar bevrijding" willen wij...

2020 is het jaar waarin Nederland 75 jaar bevrijding viert, in het kader van dit thema hebben wij diverse activiteiten georganiseerd waaraan alle Nijkerkers kunnen deelnemen. Één van deze bijzonder activiteiten welke wij graag nader toelichten is Het uitnodigen van alle gastgezinnen.  Dit zijn gezinnen die in het verleden onze Canadeze bevrijders in hun huis hebben opgenomen als logee tijdens de festiviteiten van de bevrijdingsweek. (periode 1995 - 2010) Wij willen de gastgezinnen oproepen om zich aan te melden voor een leuke activiteit. Wij hebben deze gezinnen nooit echt een persoonlijk dank je wel gezegd en dat willen wij nu wel graag doen door een leuke, gezellige dag te organiseren op 30 april 2020. Het programma ziet er als volgt uit;

- S' morgens een bezoek aan Museum Nijkerk

- Aansluitend wordt u een lunch aangeboden

- En het middag programma blijft nog even een verrassing...

Gastgezinnen kunnen zich hier aanmelden.

Koningsdag, dodenherdenking, bevrijdingsdag zitten er op...

Nu gaan wij de eindbalans opmaken d.m.v. evaluatie's tellerstanden opnemen en kijken wat er veranderd kan worden om Koningsdag en het Kingsfestival nog leuker te maken. Wij zijn immers mensen en wij leren ook elke keer weer van eventuele fouten. Natuurlijk bedanken wij ook onze bestuursleden, vrijwilligers, adverteerders, sponsors en samenwerkende partners voor hun bijdrage dit jaar. 

Kleurplaat 2019.

Ook al heeft de Oranjevereniging besloten om dit jaar geen ballonnen op te laten, hebben wij wel de traditionele kleurplaatwedstrijd.
In de week van 8 - 12 april zal de kleurplaat in de winkels liggen. Ook zullen diverse scholen de kleurplaat in de klas uitdelen.
Het is de bedoeling dat de kinderen de kleurplaat op hun eigen manier mooi inkleuren en als de kinderen willen mogen ze de kleurplaat ook leuk versieren. In juni 2019 zullen drie juryleden de kleurplaten beoordelen en wordt er per leeftijdscategorie tm 10 jaar 3 winnaars geselecteerd. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht wanneer zij welkom zijn in de kantine van de Albert Heijn Nijkerk voor de prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking gaan de winnaars met elkaar op de groepsfoto die wij zullen delen op de website en/ of social media.
Wanneer er bezwaren gericht tegen kinderen op de foto op Facebook vernemen wij deze graag vooraf zodat wij hier rekening mee kunnen houden. De Oranjevereniging vind het belangrijk dat iedereen die mee wil doen ook echt kan meedoen, daarom hebben wij de kleurplaat ook nu op onze website staan. Wat kunt u doen? Print de kleurplaat en laat deze door uw kind(eren) inkleuren of versieren, vul de gegevens in van uw kind en uw telefoonnummer. U kunt de kleurplaat vervolgens tm 5 mei inleveren op de volgende adressen;

- Steenbeek 48
- Raadhuisstraat 42
- Tuinstraat 19
- Of op Koningsdag bij de Oranjetent op het Plein of Molenplein.

 


Verslag van de jaarvergadering van de Oranjebond

Op 23 maart 2019 was de jaarvergadering van de Oranjebond in Amersfoort. afgevaardigden van onze vereniging waren hierbij aanwezig. Naast de standaard agendapunten was er ook een "speciaal" agendapunt. "Vrijwilligers vinden en blijven binden" een centraal onderwerp omdat er anno 2019 steeds meer eisen kunnen worden opgelegd aan vrijwilligers d.w.z. specifieke functie-eisen of zelfs dat vrijwilligers een extra opleiding moeten hebben om een bepaalde functie uit te voeren. Voor de Oranjebond allemaal redenen om een "manifest" af te kondigen. Vanuit het CDA uit de Tweede kamer was er een afgevaardigde die hier vragen over wilt gaan stellen aan de huidige regering om beleid en regels aan te passen, ook moeten vrijwilligers kosteloos opgeleid kunnen worden. Het is voor veel verenigingen onmogelijk om met de huidige situatie nog vrijwilligers te vinden en te binden. Oranjevereniging Nijkerk is door het CDA uitgenodigd om een keer langs te komen in de Tweede kamer om bij de vragen aanwezig te zijn. Hier zal t.z.t een verslag over worden gemaakt.

€ 16.000,- voor Amersfoort hoe staat de Oranjevereniging hier tegenover?

Via social media heeft het bestuur vernomen dat de Gemeente Amersfoort een vrijwillige bijdrage heeft gevraagd aan Gemeente Nijkerk.
Onze secretaris heeft op persoonlijke titel kenbaar gemaakt het hier niet mee eens te zijn. Door de media wordt aangenomen dat de Oranjevereniging bezwaar heeft tegen dit besluit. Na overleg met het bestuur waren er inderdaad bezwaren tegen dit besluit juist om de reden dat wanneer wij ons jaarverslag met de Gemeente bespreken tevens aangeven dat wij structureel geld te kort hebben om de huidige opzet van Koningsdag te behouden. Na overleg met de Gemeente Nijkerk hierover bleek dat dit geld uit een ander potje komt in plaats van de subsidiepot. Er is afgesproken dat er op een later moment nog een afspraak volgt waarin wordt gekeken of er voor dit probleem een oplossing is. Ook lijkt het de Gemeente goed dat de Oranjevereniging vertegenwoordigd wordt in een "klankbordgroep" van het nieuwe subsidie en tarievenbeleid wat op dit moment wordt behandeld. Het bestuur wil wel benadrukken dat er  geen wantrouwen is naar de Gemeente Nijkerk, het werd alleen op een ongelukkige manier allemaal bekend en de vereniging was hier graag eerder bij gekend door aanwezig te zijn bij gesprekken hierover. Op dit moment is het idee dat Nijkerk door negen personen wordt vertegenwoordigd in Amersfoort bij een "regioquiz". Deze negen bewoners worden op Koningsdag op het Molenplein uitgezwaaid als zij op de fiets naar Amersfoort fietsen. Het uitzwaaimoment wordt gefilmd in Nijkerk en zal later worden ingevoegd in de live uitzending van het bezoek van de Koning en zijn familie in Amersfoort.

Nieuw beleid matjesmarkt 2019

In 2019 is het beleid van de matjesmarkt veranderd.
Deelnemers dienen voorafgaand bij het bestuur een vergunning op te halen, hierbij betalen de deelnemers een vergoeding voor de opruimkosten. Deze vergoeding is vastgesteld op 11 februari 2019 door het bestuur op een bedrag van € 3,00.
Persoonsgegevens zullen worden genoteerd, wanneer men meer dan 25% van zijn plaats voorziet van afval zal de deelnemer een naheffing worden toegezonden voor de opruimkosten.
Particulieren mogen geen eten of drinken verkopen of dier gerelateerde diensten aanbieden w.a. "pony rijden".

Bedrijven/ marktlieden betalen voor hun vergunning een bijdrage in de opruimkosten een vergoeding van € 25,00, ook hier geldt wanneer meer dan 25% van hun plaats uit afval bestaat zal er een naheffing worden toegezonden voor de opruimkosten.

Twee weken voor Koningsdag zal de route van de matjesmarkt gemarkeerd worden in de stad.
De route zijn de volgende straten: Singel, Oosterstraat, Kleterstraat ™ Hoda wonen, Langestraat ™ Kerkstraat, deel Gasthuistraat, Verlaat.
Plaatsen die niet gemarkeerd zijn vallen niet onder de matjesmarkt. Het centrum en de straten van de matjesmarkt zijn op Koningsdag evenemententerrein, wanneer u op een plaats zit die niet als matjesmarkt is gemarkeerd dient u weg te gaan, waarbij bij gebreke u door handhaving c.q. politie kan worden verwijderd.

Houdt de Facebookpagina alsmede Instagram-account in de gaten wanneer en waar u een vergunning kunt aanschaffen.

U mag voor een goed doel gaan zitten, u dient uw goede doel aan te melden via de e-mail info@ovnijkerk.nl  wanneer uw doel is goedgekeurd ontvangt u van het bestuur een bevestiging. Zie voor meer informatie de FAQ pagina onderwerp " goede doelen" 


Inventarisatie gesprek tussen horeca Nijkerk en Oranjevereniging.

In september 2018 zal er tussen de horeca en onze vereniging een inventarisatiegesprek plaatsvinden.
Doel van dit gesprek is om met elkaar het gesprek aan te gaan om te inventariseren wat de ideeën en wensen zijn van de horeca en waarin de Oranjevereniging de horeca eventueel tegemoet kan komen, waardoor de samenwerking positiever kan worden. Ook zal er iemand van de gemeente aanwezig zijn voor zaken welke thuishoren bij de gemeente waarover de vereniging niet kan beslissen. Aan de hand van de uitkomsten zal worden gekeken wat voor mogelijkheden er zullen zijn voor alle partijen.

Afscheid nemen.

Naast dat er bestuursleden bij zijn gekomen, hebben wij helaas ook afscheid moeten nemen van een bestuurslid. Onze Tiemen van Rooden gaat ons verlaten. Tiemen was de rechterhand van Marko tijdens Koningsdag op het Plein, hij wist precies waar de attracties moesten komen, wat er verwacht werd en is een bijzondere harde werker. De dag voor Koningsdag hielp hij mee met de dranghekken plaatsen in en rond het centrum van Nijkerk maar ook was Tiemen onze spreker de laatste jaren bij het Bevrijdingsconcert in de Kruiskerk en de Fonteinkerk. Tiemen is dit jaar ook getrouwd  en maakt radio bij Omroep N. Door deze nieuwe activiteiten heeft hij keuzes moeten maken en kon helaas de vereniging niet meer ondersteunen. Wij als collega bestuursleden zullen Tiemen missen en wensen hem en zijn vrouw alle goeds toe voor de toekomst.

Nieuwe bestuursleden.

Op dit moment heeft Oranjevereniging Nijkerk er drie nieuwe bestuursleden bij.
Op de pagina "Het Bestuur" vind u het overzicht, De nieuwe verse leden zijn Lars Oostland, Lia Cornelissen en Dick van Breda. Wij willen deze drie verse bestuursleden hartelijk welkom heten bij de Oranjevereniging en hopen dat wij mede met Lars, Lia en Dick positieve vooruitgang kunnen maken. Lang leve de toekomst, of was het nou de Koning? Onze nieuwe leden treden in functie per 1 september 2018.

Kingsfestival zeer geslaagd!

Kingsfestival 2018 was een geslaagd evenement. De Oranjevereniging wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen ontzettend bedanken.
Voor 2019 is Kingsfestival een feit, door deze editie heeft Oranjevereniging Nijkerk voldoende inzicht gekregen om bepaalde zaken te veranderen. Het zijn geen schokkende zaken waarbij veiligheid een rol speelt maar kleine aanpassingen om voor 2019 alles strak te trekken zodat Kingsfestival in de toekomst alleen maar beter kan worden.

Op Facebook ontvangt Oranjevereniging Nijkerk alleen maar positieve berichten, sommige bezoekers waren niet enthousiast over Dave Roelvink en andere weer wel. In 2019 zorgen wij ervoor dat frisdrank en wijn gewoon net als bier gekoeld staan. Oja en wij zullen voldoende toilet papier in huis halen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

Ook Oranjevereniging Nijkerk heeft vanaf 25 mei te maken met de AVG die op deze datum ingaat. De Oranjevereniging beheerd namelijk financiële gegevens van de donateurs, deze dienen veilig te worden gesteld waardoor onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen. Ook uw e-mailadres is een belangrijk gegeven waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Oranjevereniging Nijkerk gebruikt de e-mailadressen om haar nieuwsbrief te verzenden. In de week van 14 mei ontvangen alle personen waarvan wij een e-mailadres hebben een aparte e-mail van ons waarin gevraagd wordt of men prijs stelt op de nieuwsbrief. Mocht u dit goed vinden, dan hoeft u niets te doen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit laten weten door ons een bericht te zenden waarin u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Op dit moment zijn onze systemen dusdanig beveiligd waardoor vreemden geen toegang kunnen verkrijgen tot uw gegevens. Mocht de Oranjevereniging aanvragen krijgen waarbij persoonsgegevens worden noodzakelijk zijn, dan zullen wij verificatie vragen stellen om vast te kunnen stellen dat wij echt met de juiste persoon te maken hebben. Indien dit niet lukt dan zullen wij geen informatie delen met de persoon. In dit geval komt er iemand van het bestuur bij u langs. De persoon van het bestuur heeft altijd een legitimatie bij zich om u te laten zien dat de persoon ook echt bestuurslid is.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan alstublieft contact met ons op via email info@ovnijkerk.nl.

Oranjevereniging gaat meer digitaal doen..


Elk jaar is de Oranjevereniging op zoek naar adverteerders, hierbij ontvangen de adverteerders een advertentieovereenkomst op papier. Om het milieu te ontzien heeft het bestuur vanaf het nieuwe seizoen geen papieren advertentieovereenkomsten meer.
Deze advertentieovereenkomst is vanaf september 2018 digitaal te vinden op onze website. Ook is het mogelijk dat bestuursleden u persoonlijk benaderen met de vraag of u wilt adverteren. Indien u twijfelt of u te mak heeft met een bestuurslid, kunt u vragen naar zijn of haar legitimatie. Vanaf 2018 hebben de bestuursleden deze bij zich. In het verleden is gebleken dat er tijdens de matjesmarkt oplichters lopen die véél geld vragen aan deelnemers van de matjesmarkt.

Wij kunnen nog wel hulp gebruiken...


Heb je niets te doen op Koningsdag? Als je wilt  kun je ons helpen, dit kan de hele dag zijn of een dagdeel. De dagdelen zijn van 11:00 tot 15:00 uur of van 15:00 tot 19:00 uur.
Wij zijn niet de beroerdste, als je ons de hele dag helpt in het Centrum mag je van ons GRATIS naar het Kingsfestival! 


Let op er geldt een parkeerverbod op de Koetsendijk en op het Wheemplein tijdens Koningsdag!


Tijdens dit verbod is er ook een wegsleepregeling van kracht en kunnen Bijzonder
Opsporings Ambtenaren een sanctie uitdelen.
Het verbod wordt z.s.m. na Boerenmaandag kenbaar gemaakt.
Verder geldt er een inrij verbod bij de volgende straten:
Venestraat, Nieuwstraat, Langestraat, Gasthuisstraat, Molenplein v.a. rotonde Oranjelaan/Vetkamp, Koetsendijk geldt een algeheel parkeerverbod. Ook op het Wheemplein geldt een algeheel parkeerverbod m.u.v. de parkeergarage.

Vacatures bij de Oranjevereniging:

De Oranjevereniging is hard op zoek naar vrijwilligers en algemeen Teamleden.

Algemeen Teamlid M/V
Als algemeen teamlid heeft u geen speciale functie.
U woont de vergaderingen bij, en heeft inspraak op de gesprekspunten.
We vergaderen erover en nemen uiteindelijk een beslissing of vervolgen het punt in een andere vergadering.

Hoe ziet een Teamfunctie eruit?
U bent van september tot februari 1 avond per maand actief bij onze vergadering, in februari en maart kunnen dit 2 avonden zijn.
In april helpt u ons mee met Koningsdag dit kan een hele dag zijn of in overleg een dagdeel. In mei hebben wij nog een evaluatieavond en van juni tot en met augustus heeft de vereniging een zomerstop. Wij hopen ook dat u ons wilt helpen met andere activiteiten die wij organiseren. voor vragen neemt u contact op via info@ovnijkerk.nl 


 

E-mailen