Bingo informatie:

Spelregels:

–  Er geldt geen restitutie op de bingoboekjes.
–  U kunt een spaarkaart krijgen waarmee u spaart voor korting.
   U ontvangt één stempel als u een boekje koopt, bij 10 stempels is uw kaart vol en kan u de kaart bij de volgende bingo inwisselen.
–  18 plus speel bewust.
–  Huisregels van locatie zijn van toepassing.
–  Deze regels kunnen ten alle tijden worden aangepast zonder in of toestemming van derden.
–  Klachten dient u aangetekend per post te versturen naar de vereniging.
–  U vrijwaart de Oranjevereniging van iedere vorm van aansprakelijkheid.

Iedere laatste woensdag spelen wij om 19:30 uur bingo bij &Entree voorheen UVV Nijkerk, met uitzondering van de maanden april, juli, augustus en december. Kijk voor alle actuele datums op onze Facebookpagina of op ons Instagram account.

Onze bingo heeft 12 rondes, na ronde 4 en 8 is er een pauze zodat u iets te drinken kunt halen bij de bar, daarna spelen wij de bingo tot het einde. 

HET IS NIET TOEGESTAAN EIGEN MEEGEBRACHTE CONSUMPTIES TE NUTTIGEN!

Kosten deelname:

– Een enkel boekje kost € 17,50

– Een dubbel boekje kost € 30,00

Alle rondes zijn geld rondes. Ronde nummer 7 is de “balletjesronde” hier gelden de volgende regels:

– Bij een volle kaart mag u een balletje trekken waarin een prijs zit, deze prijs kan niet geruild worden. 

– Is er een dubbele bingo, dan wordt de geldprijs gedeeld. Is er een dubbele bingo bij het balletje? Dan trekt één iemand een balletje en wordt de prijs in overleg verdeeld.

Wilt u geen bingo missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, u ontvangt dan herinneringen en informatie over onze bingo.

In geval dat discutabele situaties ontstaan zullen Michel en Teunie een definitief besluit nemen.

*Toestemming voor de bingo is verleend door de gemeente Nijkerk*

Voor vragen kunt u bellen met ons
06 51 05 61 03

Aantal donateurs nu 416

Activiteiten