Ook de Oranjevereniging heeft te maken met het coronavirus en de maatregelen. Hieronder vindt u een aantal zaken die betrekking hebben op onze vereniging en activiteiten;

23 maart 2020 – De landelijke overheid besluit dat Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag niet door kunnen gaan. Het bestuur van de Oranjevereniging was al ver gevorderd in de organisatie van Koningsdag. Het bestuur heeft daarom alles geannuleerd op 24 maart 2020.

27 april 2020 – Het bestuur heeft een beperkte programmering voor Koningsdag. Het bestuur heeft de taartenactie uitgebreid van 10 naar 25 waardebonnen. Deze waardebonnen zijn random uitgedeeld door de bestuursleden. Daarnaast heeft het bestuur oranje tulpen ingekocht om deze uit te delen aan de bewoners van het Sint Jozef, Arkemheen en de Pol. Ook het hospisch is niet overgeslagen. Omdat wij nog tulpen over hadden hebben wij ook een ‘vrouwenopvang’ in het zonnetje gezet. Al deze activiteiten konden coronaproof uitgevoerd worden.

1 maart 2021 – Gelet op het feit dat de vaccinatie is gestart in de strijd tegen het coronavirus is het bestuur van oordeel dat er dit jaar meer moet kunnen. Het bestuur kiest ervoor om een ‘tompouce-drive-trough’ te organiseren waar geïnteresseerden tompouces kunnen kopen vanuit hun eigen auto. Ook wil het bestuur dezelfde taartenactie doen zoals deze in 2020 werd gedaan. Alex en Maxine worden losgelaten om met de kinderen op de foto te gaan. Omdat de matjesmarkt altijd veel deelnemers wekt, dacht het bestuur om in 2021 een ‘tuintjesmarkt’ van te maken, helaas wil de burgemeester van Nijkerk hier geen toestemming voor verlenen omdat hij als burgervader de veiligheid niet kan garanderen ten aanzien van de 1,5 meter maatregel. Om deze reden heeft het bestuur de organisatie van de tuintjesmarkt losgelaten.

11 augustus 2021 – De Oranjevereniging bestaat 110 jaar, om dit te vieren willen wij een aantal attracties op het Plein in Nijkerk en gebak aanbieden. In samenspraak met de gemeente wenst de gemeente dat het een afgesloten terrein wordt en uit voorzorg moeten er corona maatregelen worden genomen, het laatste betekent dat bezoekers moesten kunnen aantonen dat zij;

  • volledig gevaccineerd zijn,
  • negatief getest zijn (test mag niet ouder dan 24 uur zijn),
  • of de afgelopen zes maanden corona hebben gehad en daarvan hersteld zijn.
  • Bij geen van bovenstaande moet iedereen vanaf 13 jaar en ouder zijn handen desinfecteren en een mondkapje dragen óók al is het de buitenlucht.

Er kan niet getest worden bij het evenement, dit moet de bezoeker op een testlocatie doen. Het is voor de Oranjevereniging erg vreemd om dit op deze manier te moeten doen, maar het moet vanuit de overheid. Er zijn beveiligingsmedewerkers aanwezig om hierop te handhaven.

17 september 2021 – De 1,5 meter maatregel komt te vervallen, wij hebben een vraag uitgezet bij de Gemeente of wij ook voor onze activiteiten zoals de bingo moeten gaan werken met een corona test bewijs. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van een antwoord. Op 20 september j.l. kregen wij antwoord, een coronapas is verplicht.

3 oktober 2021 – Wij kregen van de Gemeente Nijkerk een update dat wij bij onze bingo geen coronatoegangsbewijs (CTB) hoeven te hanteren. Iedereen kan vrij binnenkomen en meedoen.

26 November 2021 – Tijdens de laatste persconferentie zijn er aangescherpte maatregelen aangekondigd welke op 28 november ingaan. Deze maatregelen zijn zeker ™ 19 december 2021 van toepassing. De bingo van november is komen te vervallen, afhankelijk van de situatie op 19 december zal bekeken worden of de bingo van december door kan gaan. Opgeven is verplicht en doet u via de pagina ‘bingo’ op deze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Michel van der Zwaag op telefoonnummer 06 51 05 61 03.

18 december 2021 – Nederland verkeerd weer in een volledige lockdown ™ 14 januari 2022. Hierdoor kunnen onze activiteiten in deze periode niet doorgaan. Over de bingo van 26 januari 2022 is op dit moment nog weinig bekend. Voor de laatste informatie kunt u terecht op onze website of op onze sociale media.

11 Januari 2022 – deze week is er waarschijnlijk weer een persconferentie en de verwachtingen voorspellen niet veel goeds. De huidige lockdown wordt steeds meer ondraaglijker voor winkels, horeca en sportscholen en ondanks dat de besmettingen in rap tempo oplopen en de ziekenhuisopnames dalen zal nu het nieuwe kabinet is aangetreden onzes inziens de maatregelen plaats moeten gaan maken voor gepaste versoepelingen, voor alle sectoren. Burgemeesters schrijven brandbrieven naar Den Haag met de dringende oproep om ondernemers lucht te geven. Hoe men hierop zal reageren is nog niet bekend maar gerustgesteld worden wij hier nog niet van. Toch blijven wij hopen dat er voor iedereen snel duidelijkheid komt, wordt vervolgt…. 

25 januari 2022 – Tijdens de persconferentie zijn versoepelingen aangekondigd. Wij gaan hier in op de aangekondigde versoepelingen en leggen uit wat dat voor de Oranjevereniging betekent. Het Kabinet neemt een hoog risico om meerdere sectoren open te doen tot een later tijdstip dan is geadviseerd. Helaas hebben wij niet gehoord dat de maatregel van 1,5 meter afstand is komen te vervallen. Daarom hebben wij donderdag gebeld met onze contactpersoon binnen de gemeente om te vragen hoe het er voor ons met Koningsdag en de bingo uitziet. De gemeente kan op dit moment nog niets zeggen over Koningsdag. Wat betreft de bingo heeft de gemeente ons aangegeven dat wij bingo kunnen organiseren op basis van de geldende corona maatregelen.

15 februari 2022 – Tijdens deze persconferentie is aangegeven dat er versoepelingen ingaan per 18 februari 2022. De 1,5 meter maatregel en de mondkapjesplicht blijven van toepasssing tot en met 25 februari 2022. Dit heeft alsnog gevolgen voor de bingo, deelnemers dienen op 1,5 meter van elkaar te zitten en wanneer zij zich verplaatsen moet het mondkapjes op. Een coronatoegangsbewijs (CTB) is niet van toepassing. Het bestuur geeft op dit moment aan dat er voor de bingo van februari 22 deelnemers zijn, dit is te weinig om de bingo door te laten gaan. Het minimale aantal deelnemers zal rond de 40 personen moeten zijn, als dit aantal niet gehaald wordt zal de bingo niet doorgaan. Wat betreft Koningsdag zijn wij voorzichtig optimistisch, al zullen wij wel spoedig in gesprek moeten gaan met de Gemeente Nijkerk. Doormiddel van waarschijnlijk deze laatste persconferentie stopt voorlopig ook de update van deze pagina, mits er natuurlijk nieuwe ontwikkelingen zijn aangaande het coronavirus.

23 maart 2022 – Vanaf vandaag komen alle corona maatregelen te vervallen! Koningsdag kan onzes inziens verantwoord gevierd worden. Mocht het te druk zijn vermijd dat de drukke plekken of draag een mondkapje als u dat wilt. Laten wij Koningsdag met elkaar verantwoord vieren en een beetje omkijken naar elkaar.

Bedankt voor het volgen van de corona ontwikkelingen bij onze vereniging.

___________________________________________________________________________

Vier veilig Koningsdag en denk om de kwetsbare doelgroep zodat iedereen kan meedoen!

Doe op 22 april en 2 mei 2022 een zelftest, en hou afstand als het te druk voor je is.

Wil je een mondkapje dragen? Dat is je eigen keuze, het is niet meer verplicht.

Voor vragen kunt u bellen met ons
06 51 05 61 03

Aantal donateurs nu 416

Activiteiten

Dit advies wordt gegeven door GGD Gelderland Midden Nederland | meer informatie op www.ggdgm.nl of via telefoonnummer 0800-8446 000