Op deze pagina vind u op een hoop vragen een antwoord. Staat uw vraag hier niet bij? Stuur ons dan een e-mail bericht.

Mijn automatische incasso is niet gelukt wat nu?
betaalt u alstublieft uw bijdrage via een handmatige overschrijving. Of stuur ons een e-mail met het verzoek om een  iDeallink aan u te zenden.

Ik heb mijn donateursbijdrage betaald, maar nog geen donateurskaart.
U ontvangt de donateurskaart wanneer u donateur bent voor mininmaal
€ 10.- per jaar, deze wordt u automatisch toegezonden. Mocht u deze niet hebben ontvangen voor Koningsdag? Neem dan contact met ons op.

Ik heb al een aantal ja(a)r(en) mijn contributie niet voldaan, wat gebeurt er nu?
Als u een aantal jaren niet betaald heeft zal of kan de penningmeester bij u langskomen met een laatste brief waarin u wordt gevraagd of u zorg wil dragen voor de betaling. Betaald u op dat moment dan bent en blijft u donateur, als de betaling uitblijft zal u geroyeerd worden door het bestuur. 

Ik wil mijn donateurschap opzeggen wat moet ik doen?
Op de website vindt u in het menu een rubriek wijzigen. Hier kunt u de wijziging doorgeven. Wanneer u bijvoorbeeld midden in een jaar opzegt gaat de opzegging in op 1 januari aanstaande. Wij storten geen gelden retour vanaf het moment van opzegging.

Waarom moet ik betalen voor de matjesmarkt?
Oranjevereniging Nijkerk heeft een matjesmarkt en geen vrijmarkt. De kosten die bij u in rekening worden gebracht worden gebruikt om het opruimen te betalen, sommige mensen vinden het nodig om hun afval achter te laten in plaats van meenemen.

Let op! er zijn oplichters aanwezig die u voor veel geld oplichten.
De marktmeester(s) hebben een zwarte jas aan met een oranje logo van de vereniging.

Ik wil op de matjesmarkt staan, wat mag? En hoe zijn de regels hiervoor? Let op het beleid is in 2019 gewijzigd!
Op Koningsdag mag u vanaf 8:00 uur op uw plek gaan zitten. Vanaf 2019 dient u vooraf een vergunning aan te schaffen bij het bestuur. De kosten die aan de vergunning zijn verbonden bedragen € 5.00 per vergunning. Donateurs van de Oranjevereniging die € 10.00 of meer per jaar doneren ontvangen “ledenvoordeel” dit betekent dat zij geen € 5.00 hoeven te betalen. In april kunt u de vergunning online bij ons kopen. Het nummer wat op de vergunning staat komt overeen met een plek in de stad. Zonder vergunning zitten is niet toegestaan, op verzoek van de marktmeester dient u uw spullen in te pakken en de matjesmarkt te verlaten.
Het is vanaf heden niet meer toegestaan om zomaar ergens te gaan zitten. Bewoners en winkeliers hebben het eerste recht om voor hun deur te zitten. Deelnemers mogen niet voor de entreedeur gaan zitten van winkels of woningen. Een plek van de matjesmarkt is 3 meter breed wilt u meer ruimte? Dan heeft u meerdere vergunningen nodig. Wij registreren persoonsgegevens van deelnemers, wanneer meer dan 25% van uw plek spullen of afval innemen ontvangt u later een naheffing van de vereniging voor het extra opruimen van het afval.

Ik heb geen programmaboekje ontvangen…
Wij kunnen geen 100% bezorggarantie geven. Wij besteden de bezorging uit aan een derde partij. Mocht u het programmaboekje niet hebben gehad, dan kunt u bij Primera, Bruna, Keurslager Tim de Gier, DA drogist Paasbos, Gemeentehuis, boekhandel Roodbeen, Top1Toys een boekje ophalen.

Ik wil graag een goed doel sponsoren hoe kan ik dit opgeven?
Stuur een e-mail voor 24 april naar info@ovnijkerk.nl geef zoveel mogelijk informatie zoals welk doel, wat te doen met de opbrengst, wat gaat u doen voor het goede doel etc. U ontvangt na beoordeling bericht van ons. Als uw doel niet erkent wordt dan bent u alsnog deelnemerskosten verschuldigd.

Waarom mag ik geen eten en drinken verkopen op de matjesmarkt?
In Nederland geldt een wet en regelgeving hiervoor, u dient in het bezit te zijn van een sociale hygiëne diploma en aan de regels van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit te voldoen. Bedrijven hebben deze vereisten en mogen dit wel, particulieren voldoen niet aan deze eisen en daarom mag deze groep het niet verkopen. Bij controle kunt u een boete ontvangen, deze is geheel voor uw eigen rekening.

Kan ik attracties ook betalen met gepast geld?
Nee u kunt attracties niet betalen met gepast geld. Dit is i.v.m. de veiligheid van onze vrijwilligers. U kunt munten of strippenkaarten halen in de tent van de Oranjevereniging.

Waarom betaal ik op mijn advertentie geen BTW?
De Oranjevereniging is niet BTW plichtig, daarom ziet u geen BTW op uw factuur. U kunt de rekening gebruiken als sponsoring bij de belastingdienst. Raadpleeg uw accountant voor meer informatie.

Hoe gaan wij met ballonnen om?
Vanaf 2019 zal de Oranjevereniging geen ballonnen meer oplaten, bij de opening zal de burgemeester een confetikanon af laten gaan.

Ik wil graag een interview met de Oranjevereniging, bij wie moet ik zijn?
U kunt een e-mail sturen naar info@ovnijkerk.nl u zult dan antwoord krijgen voor het maken van een afspraak voor een interview.

Ik heb nog munten over, kan ik deze inleveren tegen contant geld?
Nee munten die gekocht zijn kunnen niet meer worden ingeleverd tegen geld. U kunt de munten op andere evenementen van de Oranjevereniging gebruiken mits dit wordt aangeduid. Ieder jaar zijn deze munten wel weer te gebruiken op Koningsdag.

Waarom mag ik geen plek reserveren op de matjesmarkt?
Plaatsen reserveren is niet toegestaan, indien u een plek vind met dranghekken is deze plaats door de vereniging gereserveerd. U mag deze plaats dan niet gebruiken. Alle overige gereserveerde plaatsen worden door het bestuur, marktmeester of BOA van de gemeente verwijderd.
Dit geldt ook voor auto’s op een parkeerplaats die is aangeduid als “Verboden te parkeren op deze dag”. Boetes en sleepkosten zijn voor uw eigen rekening.

Waarom mag ik op Koningsdag niets organiseren in het evenementengebied?
De gemeente heeft Oranjevereniging Nijkerk het “alleen recht” gegeven om activiteiten te organiseren. Mocht u toch iets willen organiseren? Dan dient u dit uitsluitend met het bestuur van de Oranjevereniging te overleggen. Horeca ondernemingen mogen binnen wel muziek ter gehore brengen, maar dit mag buiten niet te horen zijn.
Meer info kunt u vragen via info@ovnijkerk.nl

Waarom mag ik geen glaswerk gebruiken?
De gemeente heeft besloten in de APV dat op Koningsdag alleen gebruik gemaakt mag worden van plastic bekers/glazen. Dit geldt voor zowel binnen als buiten de horeca onderneming. De Oranjevereniging kan hier niets tegenin brengen.

Ik heb een rekening ontvangen voor “Pleinbijdrage”.
In 2019 hebben wij samenwerking gevonden met de horeca van het Plein in Nijkerk. Deze horeca bedrijven ontvangen geen rekening meer voor een pleinbijdrage. Wel draagt de horeca bij aan de kosten  voor het opruimen van het Plein. De Oranjevereniging wil de opruimkosten gezamenlijk delen de horeca samen 50% en de vereniging 50%. Samen houden wij Nijkerk schoon! Met de Horeca van het Molenplein en Wheemplein is op dit moment nog geen samenwerking tot stand gekomen, de vereniging staat hier wel voor open.

Ik heb een klacht, hoe dien ik deze in?
Klachten en geschillen kunt u aan de Oranjevereniging Nijkerk kenbaar maken via de e-mail of via het adres van het secretariaat.
Uw klacht zal na ontvangst worden beoordeeld voor behandeling. Indien de klacht positief beoordeeld wordt ontvangt u een ontvangstbevestiging. Het bestuur zal de klacht in de eerstvolgende bestuursvergadering behandelen. Het bestuur heeft naar aanleiding van uw email of brief de klacht gehoord en zal wederhoor toepassen bij de andere partij waartegen geklaagd wordt. Het bestuur houdt de uitkomst van de klacht intern, dit betekent dat u geen bericht ontvangt hoe de klacht is afgedaan. Mocht het bestuur naar aanleiding van de klacht nog informatie wensen, dan neemt zij met u contact op. Uw klaagschrift dient de volgende gegevens te bevatten:

–   Uw naam, adres, postcode, woonplaats.
–   De partij of persoon waar u over klaagt.
–   De datum wanneer de klacht is ontstaan.
–   De datum van verzending klacht.
–   Een volledige omschrijving van de klacht.
–   Een ondertekening van de klager.
–   Bewijsstukken b.v. een foto.

Wanneer deze gegevens ontbreken kan of wordt de klacht niet in behandeling genomen. een klacht van een klager kan niet herhaald worden ingediend. Beroep en bezwaar tegen een opgeloste klacht is niet mogelijk.  

Staat uw vraag hier niet bij? Klik dan hier om deze per e-email te stellen. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Voor vragen kunt u bellen met ons
06 51 05 61 03

Aantal donateurs nu 416

Activiteiten