Bij de automatische incasso van 2023 zijn er van mensen die geen donateur meer zijn gelden afgeschreven.

Op 3 februari j.l. vond de jaarlijkse automatische incasso plaats bij onze donateurs.
Hierbij is gebleken na verschillende berichten dat er ook geld is afgeschreven van niet actieve donateurs, Dit betreuren wij ten zeerste!
Wij hebben er volledig begrip voor dat deze personen het geld storneren. Op dit moment zijn wij aan het uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zodra wij hier antwoord op hebben komen wij hierop terug via deze pagina.

Onze welgemeende excuses voor het ongemak wat u hierdoor heeft ondervonden!

Aantal donateurs nu 416

Voor vragen kunt u bellen met ons
06 51 05 61 03

Lekker vanuit uw eigen huis een vergunning voor de matjesmarkt kopen..

Dit is vanaf heden mogelijk in onze webshop, wanneer u uw bestelling plaatst en betaald heeft zal de bestelling de dag van betaling aan u verzonden worden. Ook kunt u muntjes of muntenkaarten bestellen, daarnaast hebben wij nog andere exclusieve producten toegevoegd aan de webshop waarmee u de Oranjevereniging steunt.

Nieuw is dat op de Singel geen matjes meer komen maar luxe kramen. U kunt als deelnemer ervoor kiezen of u een luxe kraam wilt. Een luxe kraam kost u € 27,50 per kraam, meer specificaties over de kraam vindt u in de webshop.

Ons vaandel is toch niet terecht!

Kort na onze oproep in De Stad Nijkerk kregen wij bericht dat ons vaandel terecht zou zijn, dit bleek echter onjuist. Het vaandel is nog steeds zoek en wij zijn nog steeds op zoek. Het museum zoekt met ons mee. Heeft u informatie over waar ons vaandel is? Stuur ons dan alstublieft een e-mail via info@ovnijkerk.nl.

Activiteiten

Vacatures bij de Oranjevereniging:

De Oranjevereniging is nog steeds hard op zoek naar vrijwilligers en algemeen Teamleden.

Algemeen Teamlid M/V
Als algemeen teamlid heeft u geen speciale functie.
U woont de vergaderingen bij, en heeft inspraak op de gesprekspunten.
We vergaderen erover en nemen uiteindelijk een beslissing of vervolgen het punt in een andere vergadering.

Hoe ziet een Teamfunctie eruit?
U bent van september tot februari 1 avond per maand actief bij onze vergadering, in februari en maart kunnen dit 2 avonden zijn.
In april helpt u ons mee met Koningsdag dit kan een hele dag zijn of in overleg een dagdeel. In mei hebben wij nog een evaluatieavond en van juni tot en met augustus heeft de vereniging een zomerstop. Wij hopen ook dat u ons wilt helpen met andere activiteiten die wij organiseren. voor vragen neemt u contact op via info@ovnijkerk.nl

Voorzitter reikt straatprijzen uit.

Vandaag 21 mei 2021 ging de voorzitter van de Oranjevereniging Nijkerk op pad om de welverdiende prijzen uit te reiken voor de mooist versierde straten.

1e plaats en foto: mevrouw Kamans nam namens alle bewoners de cheque in ontvangst, de straat kan voor €450,- aan vlees, salades en stokbrood met kruidenboter en sauzen bestellen. Daar komt nog bovenop dat er ook een springkussen wordt geleverd waar de kinderen zich heerlijk op kunnen vermaken.

2e plaats en foto: mevrouw Bouwer ontving de cheque voor de 2e prijs, gast en medejurylid Kees van den Heuvel gaf hierbij nog een positieve noot “het was erg jammer dat de straat niet helemaal integraal mee-deed”, deze noot wordt de volgende keer meegenomen.
In ieder geval kan de straat een bbq of vlees pakket ophalen bij Keurslager Tim de Gier.

Voor beide straten geldt overigens dat wanneer ze even een berichtje doen wanneer de bewoners samen gaan eten wij onze leeuwen Alex en Maxine even langs sturen.

Deze actie was een daverend succes, het bestuur zal de komende tijd deze actie evalueren en bekijken of deze actie voor de toekomst herhaald zal worden.

€ 16.000,- voor Amersfoort hoe staat de Oranjevereniging hier tegenover?

Via social media heeft het bestuur vernomen dat de Gemeente Amersfoort een vrijwillige bijdrage heeft gevraagd aan Gemeente Nijkerk.
Onze secretaris heeft op persoonlijke titel kenbaar gemaakt het hier niet mee eens te zijn. Door de media wordt aangenomen dat de Oranjevereniging bezwaar heeft tegen dit besluit. Na overleg met het bestuur waren er inderdaad bezwaren tegen dit besluit juist om de reden dat wanneer wij ons jaarverslag met de Gemeente bespreken tevens aangeven dat wij structureel geld te kort hebben om de huidige opzet van Koningsdag te behouden. Na overleg met de Gemeente Nijkerk hierover bleek dat dit geld uit een ander potje komt in plaats van de subsidiepot. Er is afgesproken dat er op een later moment nog een afspraak volgt waarin wordt gekeken of er voor dit probleem een oplossing is. Ook lijkt het de Gemeente goed dat de Oranjevereniging vertegenwoordigd wordt in een “klankbordgroep” van het nieuwe subsidie en tarievenbeleid wat op dit moment wordt behandeld. Het bestuur wil wel benadrukken dat er  geen wantrouwen is naar de Gemeente Nijkerk, het werd alleen op een ongelukkige manier allemaal bekend en de vereniging was hier graag eerder bij gekend door aanwezig te zijn bij gesprekken hierover. Op dit moment is het idee dat Nijkerk door negen personen wordt vertegenwoordigd in Amersfoort bij een “regioquiz”. Deze negen bewoners worden op Koningsdag op het Molenplein uitgezwaaid als zij op de fiets naar Amersfoort fietsen. Het uitzwaaimoment wordt gefilmd in Nijkerk en zal later worden ingevoegd in de live uitzending van het bezoek van de Koning en zijn familie in Amersfoort.

Nieuw beleid matjesmarkt 2019

In 2019 is het beleid van de matjesmarkt veranderd.
Deelnemers dienen voorafgaand bij het bestuur een vergunning op te halen, hierbij betalen de deelnemers een vergoeding voor de opruimkosten. Deze vergoeding is vastgesteld op 11 februari 2019 door het bestuur op een bedrag van € 3,00.
Persoonsgegevens zullen worden genoteerd, wanneer men meer dan 25% van zijn plaats voorziet van afval zal de deelnemer een naheffing worden toegezonden voor de opruimkosten.
Particulieren mogen van de Wet geen eten of drinken verkopen of dier gerelateerde diensten aanbieden w.a. “pony rijden”.

Bedrijven/ marktlieden betalen voor hun vergunning een bijdrage in de opruimkosten een vergoeding van € 50,00, ook hier geldt wanneer meer dan 25% van hun plaats uit afval bestaat zal er een naheffing worden toegezonden voor de opruimkosten.

Twee weken voor Koningsdag zal de route van de matjesmarkt gemarkeerd worden in de stad.
De route zijn de volgende straten: Singel, Oosterstraat, Kleterstraat ™ Hoda wonen, Langestraat ™ Kerkstraat, deel Gasthuistraat, Verlaat.
Plaatsen die niet gemarkeerd zijn vallen niet onder de matjesmarkt. Het centrum en de straten van de matjesmarkt zijn op Koningsdag evenemententerrein, wanneer u op een plaats zit die niet als matjesmarkt is gemarkeerd dient u weg te gaan, waarbij bij gebreke u door handhaving c.q. politie kan worden verwijderd.

Houdt de Facebookpagina alsmede Instagram-account in de gaten wanneer en waar u een vergunning kunt aanschaffen.

U mag voor een goed doel gaan zitten, u dient dan uw goede doel aan te melden via de e-mail info@ovnijkerk.nl  wanneer uw doel is goedgekeurd ontvangt u van het bestuur een bevestiging. Zie voor meer informatie de FAQ pagina onderwerp ” goede doelen”

Inventarisatie gesprek tussen horeca Nijkerk en Oranjevereniging.

In september 2018 zal er tussen de horeca en onze vereniging een inventarisatiegesprek plaatsvinden.
Doel van dit gesprek is om met elkaar het gesprek aan te gaan om te inventariseren wat de ideeën en wensen zijn van de horeca en waarin de Oranjevereniging de horeca eventueel tegemoet kan komen, waardoor de samenwerking positiever kan worden. Ook zal er iemand van de gemeente aanwezig zijn voor zaken welke thuishoren bij de gemeente waarover de vereniging niet kan beslissen. Aan de hand van de uitkomsten zal worden gekeken wat voor mogelijkheden er zullen zijn voor alle partijen.

Kingsfestival zeer geslaagd!

Kingsfestival 2018 was een geslaagd evenement. De Oranjevereniging wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen ontzettend bedanken.
Voor 2019 is Kingsfestival een feit, door deze editie heeft Oranjevereniging Nijkerk voldoende inzicht gekregen om bepaalde zaken te veranderen. Het zijn geen schokkende zaken waarbij veiligheid een rol speelt maar kleine aanpassingen om voor 2019 alles strak te trekken zodat Kingsfestival in de toekomst alleen maar beter kan worden.

Op Facebook ontvangt Oranjevereniging Nijkerk alleen maar positieve berichten, sommige bezoekers waren niet enthousiast over Dave Roelvink en andere weer wel. In 2019 zorgen wij ervoor dat frisdrank en wijn gewoon net als bier gekoeld staan. Oja en wij zullen voldoende toilet papier in huis halen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook Oranjevereniging Nijkerk heeft vanaf 25 mei te maken met de AVG die op deze datum ingaat. De Oranjevereniging beheerd namelijk financiële gegevens van de donateurs, deze dienen veilig te worden gesteld waardoor onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen. Ook uw e-mailadres is een belangrijk gegeven waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Oranjevereniging Nijkerk gebruikt de e-mailadressen om haar nieuwsbrief te verzenden. In de week van 14 mei ontvangen alle personen waarvan wij een e-mailadres hebben een aparte e-mail van ons waarin gevraagd wordt of men prijs stelt op de nieuwsbrief. Mocht u dit goed vinden, dan hoeft u niets te doen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit laten weten door ons een bericht te zenden waarin u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Op dit moment zijn onze systemen dusdanig beveiligd waardoor vreemden geen toegang kunnen verkrijgen tot uw gegevens. Mocht de Oranjevereniging aanvragen krijgen waarbij persoonsgegevens worden noodzakelijk zijn, dan zullen wij verificatie vragen stellen om vast te kunnen stellen dat wij echt met de juiste persoon te maken hebben. Indien dit niet lukt dan zullen wij geen informatie delen met de persoon. In dit geval komt er iemand van het bestuur bij u langs. De persoon van het bestuur heeft altijd een legitimatie bij zich om u te laten zien dat de persoon ook echt bestuurslid is.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan alstublieft contact met ons op via email info@ovnijkerk.nl.

Oranjevereniging gaat meer digitaal doen..


Elk jaar is de Oranjevereniging op zoek naar adverteerders, hierbij ontvangen de adverteerders een advertentieovereenkomst op papier. Om het milieu te ontzien heeft het bestuur vanaf het nieuwe seizoen geen papieren advertentieovereenkomsten meer.
Deze advertentieovereenkomst is vanaf september 2018 digitaal te vinden op onze website. Ook is het mogelijk dat bestuursleden u persoonlijk benaderen met de vraag of u wilt adverteren. Indien u twijfelt of u te mak heeft met een bestuurslid, kunt u vragen naar zijn of haar legitimatie. Vanaf 2018 hebben de bestuursleden deze bij zich. In het verleden is gebleken dat er tijdens de matjesmarkt oplichters lopen die véél geld vragen aan deelnemers van de matjesmarkt.

Wij kunnen nog wel hulp gebruiken…

Heb je niets te doen op Koningsdag? Als je wilt  kun je ons helpen, dit kan de hele dag zijn of een dagdeel. De dagdelen zijn van 11:00 tot 15:00 uur of van 15:00 tot 19:00 uur.
Wij zijn niet de beroerdste, als je ons de hele dag helpt in het Centrum mag je van ons GRATIS naar het Kingsfestival! 

Let op er geldt een parkeerverbod op de Koetsendijk en op het Wheemplein tijdens Koningsdag!


Tijdens dit verbod is er ook een wegsleepregeling van kracht en kunnen Bijzonder
Opsporings Ambtenaren een sanctie uitdelen.
Het verbod wordt z.s.m. na Boerenmaandag kenbaar gemaakt.
Verder geldt er een inrij verbod bij de volgende straten:
Venestraat, Nieuwstraat, Langestraat, Gasthuisstraat, Molenplein v.a. rotonde Oranjelaan/Vetkamp, Koetsendijk geldt een algeheel parkeerverbod. Ook op het Wheemplein geldt een algeheel parkeerverbod m.u.v. de parkeergarage.

Vacatures bij de Oranjevereniging:

De Oranjevereniging is hard op zoek naar vrijwilligers en algemeen Teamleden.

Algemeen Teamlid M/V
Als algemeen teamlid heeft u geen speciale functie.
U woont de vergaderingen bij, en heeft inspraak op de gesprekspunten.
We vergaderen erover en nemen uiteindelijk een beslissing of vervolgen het punt in een andere vergadering.

Hoe ziet een Teamfunctie eruit?
U bent van september tot februari 1 avond per maand actief bij onze vergadering, in februari en maart kunnen dit 2 avonden zijn.
In april helpt u ons mee met Koningsdag dit kan een hele dag zijn of in overleg een dagdeel. In mei hebben wij nog een evaluatieavond en van juni tot en met augustus heeft de vereniging een zomerstop. Wij hopen ook dat u ons wilt helpen met andere activiteiten die wij organiseren. voor vragen neemt u contact op via info@ovnijkerk.nl