Tot op heden hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen. U heeft van ons een brief/ e-mail ontvangen waarin wij u vragen om naar deze pagina te gaan om alsnog uw bijdrage aan ons over te maken.
Helaas kunnen wij u geen acceptgiro meer toesturen omdat deze per 23 mei 2023 uit het betaalsysteem wordt verwijderd.
Wij waarderen het enorm als u alsnog uw bijdrage aan ons overmaakt.

Dit kan op twee verschillende manieren;

  1. U maakt het bedrag over via mobiel internet bankieren ten name van Oranjevereniging Nijkerk.
    op IBAN NL 21 RABO 0377830003 o.v.v. uw donateursnummer.
  2. U kunt het bedrag via deze pagina aan ons over maken.

Wij zouden het ook heel erg waarderen als u ons een automatische incasso verstrekt, waarmee wij uw rekening maximaal één keer per jaar mogen belasten om uw bijdrage af te schrijven.